2e Kerkelijke Rechtbank

2e Kerkelijke Rechtbank Dora Visser Bisdom Utrecht

Mgr. dr. S. van Calster, de ‘delegatus episcopalis’ van de kerkelijke rechtbank ten behoeve van dit zaligverklaringsproces, leidde de zitting in goede banen. Omdat kardinaal Eijk vanwege het aftreden van de paus vandaag afreisde naar Rome had hij, als aartsbisschop van Utrecht, hulpbisschop mgr. Hoogenboom aangewezen als zijn gedelegeerde. Daarnaast waren pastoor drs. M. Schyns (promotor iustitiae) en dr. A. Habets (notarius) aanwezig, evenals de vice-postulator van het zaligverklaringsproces, dr. W. Hilgeman. Ook de leden van de historische commissie, de Stichting Vrienden van Dora Visser en een aantal mensen uit haar geboorteplaats Gendringen waren naar de zitting gekomen.

Ontstaansgeschiedenis

Mgr. Hoogenboom opende de sessie door de Evangelielezing van de dag voor te lezen, gevolgd door het gebed ter bevordering van de zaligverklaring van Dorothea Visser. Hierna legde mgr. Van Calster de procedure van de zitting uit, gevolgd door een relaas over de ontstaansgeschiedenis van het dossier. Hij besloot met de mededeling dat het werk van de kerkelijke rechtbank “op een positieve wijze op 27 februari 2013 kon worden afgesloten. Uit alle getuigenissen van de archieven blijkt dat zowel tijdens haar leven als bij haar dood en ook daarna Dora als een heilige werd beschouwd,” aldus mgr. Van Calster.

Na het afleggen van de eed door de leden van de rechtbank en de controle plus het stempelen en ondertekenen van de documenten, werd mgr. Van Calster benoemd tot ‘porteur’, ‘drager’, van het dossier naar Rome. Hij zal het dossier aanbieden aan de apostolisch nuntius in Nederland, die het vervolgens per diplomatieke post naar Rome zal brengen. Hierdoor is er geen risico dat de dossiers bij douanecontrole geopend worden – het zegel mag immers alleen in Rome verbroken worden.

Vervolgens werden de dossiers – het origineel en twee kopieën – ingepakt en verzegeld. Het origineel blijft in het aartsbisdom (mgr. Hoogenboom borg dit direct na de zitting ‘achter slot en grendel’ op); de twee kopieën gaan naar Rome. Mgr. Hoogenboom sloot de zitting vervolgens af met de mededeling dat vice-postulator dr. Hilgeman per 28 februari is benoemd tot postulator en wenste hem veel succes en Gods zegen bij zijn werkzaamheden. Samen met de aanwezigen bad hij tot besluit het ‘gebed voor de keuze van een paus’ zoals dat op de gebedskaart staat die de Nederlandse bisdommen deze week verspreidden.