Brief Franziska Schervier

Een van de vele brieven van Franziska Schervier gericht aan Dora Visser

Franziska Schervier en Dora Visser onderhielden een zeer warme band met elkaar en over-en-weer begonnen ze elkaar te schrijven.
Echter alle brieven werden door pastoor Kerkhof geschreven en beantwoord, omdat Dora helaas niet kon schrijven alleen maar wat kon lezen.
Alle brieven die Kerkhof heeft ontvangen van Franziska Schervier zijn bewaard gebleven en worden in het archief van het Katholiek Documentatie Centrum (K.D.C.) te Nijmegen opgeslagen.
Alleen de brieven die Kerkhof schreef aan Franziska zijn helaas verloren gegaan in het archief van de Armen Zusters in Aken door een bombardement in de Tweede Wereld oorlog.
Hieronder ziet u een foto van een van deze brieven met links onderin een duidelijk handtekening van
Franziska Schervier.

Brief Franziska Schervier