1 maart Noveen Kardinaal W. Eijk

Rooster Helige Mis Dora Visser Olburgen Kalenderjaar 2019

 

Diaken van dienst voor alle missen is Theo ten Bruin

Data      Noveen                celebrant                                             koor

 

4 jan.                                  Pastoor Jurgen Jansen                 

 

1 febr.                                Em. Pastoor Joost Baneke             

 

1 mrt.   1e noveen           Kardinaal Willem Eijk                           Jubilate Deo

 

5 apr.    2e noveen           hulpbisschop Ted Hoogenboom           Keijenborg

 

3 mei    3e noveen           Pastoor Harry Scheve                             Hengelo

 

7 juni    4e noveen           Ronald den Hartog                              

 

5 juli      5e noveen           vicaris/pastoor Hans Pauw               

 

2 aug.   6e noveen           Pastoor Marcel Smits                           

 

6 sept.  7e noveen           Pastoor Jurgen Jansen                         

 

4 okt.    8e noveen           vicaris/pastoor R. Cornelissen                 Keijenborg

 

1 nov.   9e noveen           Pastoor Harry Scheve                           

 

6 dec.                                 Pastoor Marcel Smits