200e geboortedag van Dora Visser

Op 28 september is het 200 jaar geleden dat Dorothea Visser in Gendringen werd geboren.

Een bijzondere vrouw die 33 jaar lang de wondtekenen van Christus droeg. Daarom wordt ze ook wel de gestigmatiseerde genoemd. Al tijdens haar leven vonden op haar voorspraak genezingen plaats. Hierdoor werd ze in de wijde omgeving bekend, maar ook verguisd. Haar latere biechtvader, kapelaan Teus Kerkhof, raakte onder de indruk van haar godsdienstige leven. Hij hield een dagboek bij waarin hij die bijzondere gebeurtenissen uit haar leven opschreef. Dit dagboek werd in 1965 door de pastoor van Olburgen aan Bert Kerhoffs, journalist van De Gelderlander, gegeven. Na publicaties over het leven van Dora Visser in de krant kwam de devotie voor Dora Visser op gang. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de Stichting Vrienden van Dora Visser opgericht. Deze stichting ijvert voor de zaligverklaring van Theodora Visser en houdt hiervoor jaarlijks een noveen. Elke eerste vrijdag (maart-november) is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Olburgen. In de Martinuskerk van Gendringen, Dora’s geboorteplaats, zijn er vespervieringen op 3 mei – Kruisvinding en 14 september – Kruisverheffing. Beide dagen waren belangrijk in het leven van Dora, omdat dan altijd de stigmata verschenen. Er is in Rome een postulator benoemd die daar de belangen van Dora Visser behartigt op weg naar haar zaligverklaring.

Alle reden om u allen uit te nodigen om de 200e geboortedag van Dora Visser mee te vieren. Op zaterdag 28 september a.s. om 17.30 uur zal Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht, hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering. Diaken C.G.J. Peters zal assisteren. Het St. Martinuskoor Gendringen verzorgt de zang.

Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

De Stichting Vrienden van Dora Visser

Meer info: www.doravisser.com