BECOME A DONOR

Wilt U donateur worden!
Dat kan. Stuur een mail naar:

STICHTING VRIENDEN VAN DORA VISSER
LUYKENHOF 16
6981 JK DOESBURG
E-MAIL ADRES: doravisser@gmail.com
Bankrelatie: Rabobank IBAN nr. NL79RABO0361121873
Doel Donatie:
A. Proces Zaligverklaring in Rome
B. Zaligverklaringsfeest
C. Museum en graf Dora Visser

Ook kunt u Doneren op Gofundme, klik hier

Donateur

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn doel kan nastreven.
Een donateur is geen lid van de betreffende organisatie en heeft, in tegenstelling tot gewone leden, geen recht op gebruik van de faciliteiten van de organisatie.
In principe is iedereen donateur die een bijdrage geeft, hoe gering ook. Sommige organisaties hanteren het principe van donateurslidmaatschap, dat verkregen kan worden door een vastgelegde minimumdonatie. Een donateurslidmaatschap kan bepaalde rechten geven, bijvoorbeeld het ontvangen van het verenigingsblad of het deelnemen aan evenementen van de instantie, soms tegen een gereduceerd bedrag. De minimumdonatie is meestal lager dan de contributie die door een lid wordt betaald.