Gebed van Dora Visser

Gebed van Dora Visser

God, Vader in de hemel,
Gij hebt de wereld geschapen en daarbinnen
ook de mensen.

Sommige mensen staan heel dicht bij U en
laten ons zien hoe Uw Geest bezit van hen heeft
genomen.

Wij noemen hen heiligen omdat ze veel
gelijkenis vertonen met Uw Zoon Jezus Christus.
Vertrouwvol denken we vaak aan de heiligen,
en vooral aan de Koningin van alle heiligen
de Maagd Maria.

We gedenken ook Uw dienares Dora Visser.
Zij was dienstbaar en belangstellend en
meelevend met de mensen in haar omgeving.
Zij wist zich verbonden met Jezus Christus,
ook door deel te hebben aan zijn lijden.
Liefdevolle Vader in de hemel, we vragen U
dat wij ons steeds mogen richten op het
voorbeeld van Uw heiligen.

We vragen ook dat we de voorspraak van
hen mogen ondervinden in lief en leed, in onze
eigen noden en ook de grote noden waarin
de wereld zich bevindt.

Dit vragen we U door Uw Zoon en onze Heer
Jezus Christus, die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed geschreven door Pater Emiel Gemmeke