Zaligverklaring procedure

Procedure Zaligverklaring dienares Gods Dora Visser

ZALIGVERKLARING DORA VISSER.

Om Zalig te worden moet je aan het volgende voldoen:

A) Medisch onverklaarbaar feit Een wonder op voorspraak.
B) Vita Documemtata – Onderzoek naar : Virtutibus de Deugden van Dora (hoop-geloof-naastenliefde) Biografie Dora Visser

Fama Sanctitatis – Faam van Heiligheid

A) Wonder Dora al vanaf 2003 in archief van Congregatie van Zalig en heiligverklaring nog steeds in gepakt en verzegeld.
B) Vita Documentata wordt feb 2013 afgewikkeld tijdens formele zitting in Bisdom onder toezicht Van de gehele 2e Kerkelijke rechtbank. ( zie overzicht) Nu het Romeinse proces der Zaligverklaring:

Als in feb.2013 de 2e Kerkelijke rechtbank is afgesloten en de stukken zijn ondertekend , ingepakt en verzegeld, dan wordt alles in een attaché koffer gedaan en naar de Nuntius gebracht Mgr. Dupuy te Den Haag. Deze zorgt ervoor dat de koffer op de Congregatie van de Zalig en Heiligverklaring komt.

Hoofd ook wel Regent genoemd is Kardinaal Giovanni Angelo Becciu.

Beide onderdelen aangekomen in het archief van de Zalig en Heiligverklaring in Rome.

A) Generaal Postulator Mr.W.Hilgeman schrijft een brief aan curiekardinaal Giovanni Angelo Becciu om beide stukken de verzegeling te verbreken en de stukken te openen
B) De stukken worden aan een secretaris gegeven van de zalig en heiligverklaring.
Deze secretaris kijkt alle dossiers naar niet op de inhoud, maar op de regelgeving afstanden van alinea’s en bladzijde nummering volgens het Sanctorum Mater ( Vaticaanse richtlijnen )
C) Na goedkeuring gaan de stukken naar de Vaticaanse drukkerijen. Van elk onderdeel wordt een licht grijs boek samengesteld dit noemt men de ,, Copia de Publica ‘’.
D) Beide ,, Copia de Publica’s gaan naar de generaal-postulator Mr. Waldery Hilgeman. De Vita Documentata wordt deels aangepast volgens Vaticaanse richtlijnen en dit wordt dan de
Super Vita genoemd. Ook schrijft de generaal-postulator zijn oordeel over beide onderdelen, ook wel de positio’s genoemd.
E) De beide Copia de Publica’s de positio’s en de Super Vita worden ingeleverd door de generaal Postulator bij de Vaticaanse drukker .
F) De Vaticaanse drukkerij drukt en stelt nieuwe boeken samen ( ca. 100 stuks) in rood met gouden Opschrift ,, Beatificationis et Canonizationis servae dei Dorothea Visser’’
Positio – Virtutibus-Fama Sanctitais Positio Wonder.
G) De generaal postulator Dr.W.Hilgeman vraagt aan de Curie Kardinaal Giovanni Angelo Becciu om de eerste commissie samen te stellen. De commissie bestaat uit 10 kardinalen en 5 andere geestelijke , men onderzoekt de Vita Documentata- Virtutibus- en de Fama Sanctitatis dit wordt binnen de vertrekken van de Congregatie besproken. Is deze commissie unaniem van oordeel dat ze de Faam van Heiligheid verdiend volgt er een ,, Decreet ‘’die door de gehele commissie is ondertekend. De curie Kardinaal Giovanni Angelo Becciu ontvangt dit decreet en geeft Dora de titel ,, Eerbiedwaardig “ Vervolgens stelt Kardinaal Giovanni Angelo Becciu een nieuwe commissie samen die een oordeel moet vellen over het wonder uit 2003.

De commissie bestaat uit 10 kardinalen en 10 mensen uit medische hoek. Ook zij ontvangen elk rood boek en bestuderen binnen de muren van de Congregatie van de Zalig en Heiligverklaring het wonder van Dora. Is men unaniem van oordeel dat het om een echt wonder gaat, dan wordt er weer een decreet opgesteld en door iedereen ondertekend. Kardinaal Giovanni Angelo Becciu gaat met beide decreten naar de Paus en vraagt om een decreet namelijk ,, ZALIG’’