Zaligverklaringsgebed Dora Visser

Kardinaal dr. W.J.Eijk
Aartsbisschop Metropoliet van Utrecht
Gebed ter bevordering van de zaligverklaring
van de Dienares Gods Dorothea Visser

Algoede God,
U hebt Dorothea Visser op een bijzondere manier laten delen in het lijden van uw Zoon Jezus Christus.
Al op jonge leeftijd heeft zij moeten ondervinden wat het betekent als je naaste familie en omgeving je met onbegrip bejegent en je niet aanvaardt.
Veel heeft zij ook geleden door pijnlijke lichamelijke aandoeningen en verwondingen.
Wij bidden dat zij bij U een voorspreekster mag zijn voor al onze familieleden, vrienden en bekenden, alsook voor degenen die onder lijden, ziekte en miskenning gebukt gaan.
Voorts bidden wij U dat Dorothea Visser spoedig mag worden zalig verklaard en tot de eer der altaren verheven.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer.
Amen
***
Utrecht, op het Hoogfeest van Kruisverheffing
14 september 2011

Met kerkelijke goedkeuring
Mgr. dr. W.J. Eijk,