Dora Visser regelzuster

Dora Visser regelzuster 3e Orde Heilige Franciscus

De Zusters Franciscanessen zijn vrouwen van verschillende kloostercongregaties die als Derde Orde de regel van Sint-Franciscus volgen. De Franciscanessen ontplooien meestal wereldlijke activiteiten, zoals in zorg en onderwijs.(*actieve zusters *). Daar in verschillen zij van de Clarissen, die als Tweede Orde een contemplatief leven leiden.

Anders dan reguliere kloosterorders, die van bij hun ontstaan centraal bestuurd werden, stonden her en der Grauwzusters op in onafhankelijke stichtingen. Grauwzusters zijn ’tertiarissen’ omdat ze de Derde Orde van Sint-Franciscus volgen ( Franciscus schreef een eerste regel in 1209, een tweede regel in 1221, zijn derde regel in 1223).

Tertiarissen onderhouden hun religieuze regel zonder een formele kloostergelofte af te leggen. Soms wonen ze samen met een groep gelijkgezinden in conventen ( Reguliere Derde Orde) soms leiden ze hun aan God gewijde leven thuis.( Seculiere Derde Orde)Een tertiaris verplicht zich tot een aantal vaste gebeden per dag, tot werken van naastenliefde en barmhartigheid, het geven van aalmoezen en tot een sobere levenswijze.

Een van de 11 bidprentjes van Johanna Dorothea Visser. Op alle bidprentjes is duidelijk vermeld:
Johanna Dorothea Visser
Regel-zuster van de Derde
Orde van den H.Franciscus