NOVENA

Intentie Noveen 2016

voorgangers in de vieringen op de eerste vrijdagen tijdens de noveen 2016

aanvang vieringen 15.00 uur

4 maart:                     pastoor J. Scheve  –  opening noveen

1 april:                        pastor M. Smits

6 mei:                         pastoor J. Jansen

3 juni:                         kardinaal W. Eijk

1 juli:                          pastoor R. Franken

5 augustus:                vicaris J. Pauw

2 september:             hulpbisschop T. Hoogenboom

7 oktober:                  hulpbisschop H. Woorts

4 november:              pastoor J. Scheve  –  sluiting noveen

De intentie van de noveen 2016 luidt:

Heer, leer mij de stilte ervaren

zodat ik uw liefde en vrede hoor.

Dat Dora ons hierbij tot steun mag zijn.

(tekst: pastoor J. Scheve)

 

Kardinaal W.Eijk Aartsbisschop Utrecht
Kardinaal W.Eijk Aartsbisschop Utrecht