Levensloop Dora Visser

Korte levensloop dienares Gods Dorothea Visser

1812 Bernadus Visser overleden broer van Dora Visser leeftijd drie weken oud.

1819 28 september* rond de klok van vieren Geboren in Gendringen als vijfde van negen kinderen. Het gezin leeft in armoede. Zij bezoekt zelden de school. Dorothea is een heel stil meisje en treedt nooit op de voorgrond. Voor haar achtste jaar wordt zij al ruimschoots voorzien van geestelijk voedsel: haar moeder leert haar bidden en van haar oma leert zij liedjes. Geboren aan de Achterkerspel 87 te Gendringen. (bijnaam , de Klep).

1821 Keuringsverslagen van de Gelderse dienstplichtigen wijst uit dat 60% van de opgeroepenen niet kan lezen en 70% niet kan schrijven.

1821 Hendrika Visser zus van Dora Visser sterft op een leeftijd van 9 jaar en 5 maanden.

1822 Hendrina Visser zus van Dora Visser sterft als ze veertien dagen oud is.

29 mei 1825 Heer A.Kerkhof geboren te Sandvoort bij Baarn

1826-1829 Derk Visser en Anna Hamerslag hebben in deze periode 4 kinderen alsmede de weduwe Wilhelmina Dier(c)king, de moeder van Anna en ene Derk Harterink die op nr. 111 woont. Berend Sellen woont op nr. 86 Berend Kolenbrander woont op nr. 88 Visser’s en van der Velden’s zijn alle huisgenoten.( roomsche Catholiek) Fam Sellen en Fam Kolenbrander zijn gereformeerd. Weduwe Bussink ( Roomsche ) woont bij Fam Kolenbrander. Derk Visser en Derk van der Velden zijn beiden dagloners.
Buurman Sellen is linnenwever en klompenmaker en heeft nog twee wevers in huis zijn zoon en zwager.

1828 Op haar achtste levensjaar vast zij reeds 40 dagen.

1829 Zij wordt veelvuldig lastiggevallen door een zekere persoon, hetgeen haar nog meer sterkt in het koesteren van de deugd van reinheid.

1829 Gelderse gouverneur klaagt over het niet uitzenden van armen en werklozen naar kolonies als Groningen,Friesland en Drenthe.

1829 sinds deze tijd woont het weesjongetje Hendrik Heu(i)sken bij de fam.Visser.

1830 Een enorme brand legt bijna geheel Gendringen in as, kort voor Dora’s eerste communie.
Binnen drie kwartier legt het vuur 32 huizen,10 schuren en de Ned.Herv.Kerk plat, de ,Klep’ wordt gespaard. Rond deze periode zit Dora op de openbare school aan de Grotestraat.

1829/1830 Is er een barre winter.

1832 Zij doet de eerste communie,het moment waarnaar zij zo lang en vurig had uitgekeken. Zij gaat in dienst bij een boer , waar een koe haar aan haar rechter bovenbeen een wond toebrengt die volgens de arts ongeneeslijk is.

1836 De enige remedie tegen verder aantasten van het been is Uitbranden om de 4 a 5 weken.

1838 Zij kan niet meer plassen. De dokter verschijnt voortaan tweemaal per dag om de urine kunstmatig af te voeren. Deze kwaal wordt gezien als ongeneselijk.

15 augustus 1843 Kapelaan Herfkens en H.J.Nijkamp en Dr. J.B. te Welscher aanwezig bij bloedingen.

1843 1 december Vanaf deze dag beginnen stigmata zich te ontwikkelen. Bijna zonder uitzondering bloedt zij elke vrijdag aan hoofd, Borst, handen en voeten.

9 februari 1844 Noteert kapelaan A.Herfkens de biechtvader van Dora met enige nadruk een voorspelling van zijn biechtelinge, Zij heeft volgens Herfkens voorzegd, dat zij de hulp van de dokter voor enige tijd niet meer nodig zou hebben.

16 februari 1844 Dora heeft de hulp van dr. te Welscher niet meer nodig.

23 februari 1844 Vrijdags die dag bloedde zij uit alle wonden, Om 15.00 uur gedurende vijf weken en zal op natuurlijke wijze van water ontlasten.

11 maart 1844 Pastoor-deken Nijkamp schrijft over Dora Visser aan De Aartspriester van Gelderland M.Terwindt in Zeddam.

15 maart 1844 Op vrijdag 15 maart bevestigde zij de waterlozing d.m.v. een instrument.

21 maart 1844 Dora verklaart in extase , dat wanneer zij enige gebeden en goede werken zouden verrichten zij voor altijd bevrijd zou zijn van dit onaangename instrument.

27 maart 1844 In het Pruisische grensblad , Gemeinnuetziger Anzeiger een ‘bericht’ Dr. Bruenninghausen over de leugens en bedrog van Dora Visser. Over haar zogenaamde stigmata.

april 1844 Dokter te Welscher voert experiment uit met het verbinden en verzegelen van de rechterarm en hand van Dora.

1844 3 april De waterlozing gaat vanaf die dag weer op natuurlijke wijze, zoals zij zelf had voorzegd.

1844 Dokter te Welscher publiceerde over zijn bewijsexperiment met Dora Visser.
zomer/herfst 1845 Waarschijnlijk in deze periode kennismaking met de zalige Franziska Schervier.

1859 7 oktober Zij voorzegt herstel van de beenwond.
11 november Zij voorzegt dat het bloeden ( niet het lijden ) van de stigmata zal ophouden op de gewone vrijdagen en dat voortaan alleen nog bloedingen zullen voorkomen op Goede Vrijdag, de feestdagen van Kruisvinding ( 3 mei ) en Kruisverheffing ( 14 september )
22 december Genezing van de beenwond vindt plaats tussen 9 2n 12 uur.

1860 Vanaf dit jaar tot in haar sterfjaar vinden bloedingen plaats zoals voorzegd in 1859.

1864 Dorothea gaat met haar jongere zuster Johanna naar Kloosterburen in de huishouding werken bij pastoor Kerkhof, haar vroegere zielzorger en schrijver van haar levensverhaal.

1872 Dorothea en haar zuster gaan met de overgeplaatste pastoor Kerkhof mee naar Olburgen.
11 juli 1876 Dorothea Visser overlijdt in Olburgen. 24.00 uur.
12 juli 1876 Dora wordt in Steenderen aangemeld als overleden. Kruisvinding 1876 laatste bloeding met een bloed-kroon mutsje.

4 mei 1877 tussen die omslag en de kaft zat een dicht beschreven briefje…. Vinder dezer aanteekeningen……….

1900 Leerplichtwet van kracht.

13 december 1908 Teus kerkhof overleden niet op 23 december.

eind 1964 Bert Kerhoffs komt voor het eerst in contact met Olburgen via wethouder Gebbing uit Steenderen.
zaterdag 9 januari 1965 Bert Kerkhoffs komt voor het eerst in aanraking met de bewaarde spullen van Dora Visser.

eind januari 1965 Bert Kerkhoffs begint te schrijven over Dora Visser,

4/5/6 februari 1965 in de gehele oplaag van De Gelderlander! In honderdduizend brievenbussen in Gelderland en Oost-Brabant valt die dagen Dora’s levensverhaal op de deurmat……..

1990 Geheel vernieuwd graf van Dora Visser met knielbankje.

1990  Oprichting Stichting Vrienden van Dora Visser.
Bidden voor de levende en voor de zielen van overledenen vulde een groot deel van haar leven. Wonderbaarlijke genezingen bij haarzelf, maar ook bij anderen maken zichtbaar wat de kracht van gebed vermag.
* Deze datum is overgenomen uit officiële stukken van de Burgerlijke Stand.