Nieuwsbrief Nr.19

Nieuwsbrief nr.19 Jaargang 2018

 

In Memoriam

 

Theo van Aalst

Penningmeester

 

Diaken Johan Visser

Jarenlang Voorganger Dora Visser vieringen

Helaas zijn beide bestuursleden overleden. We missen hen nog regelmatig als er rondom Dora Visser weer vieringen zijn en ben vergaderingen.

Mogen zij rusten in vrede.

Dan willen wij van het bestuur stichting vrienden van Dora Visser onze wel gemeende excuses aanbieden rondom de nieuwsbrief. Helaas is de nieuwsbrief niet regelmatig verschenen, en missen de mensen toch schijnbaar het contact per brief. We zullen dan ook vanaf nu zorgen dat de nieuwsbrief regelmatig bij u op de mat ligt.

Stand van zaken Zaligverklaringsproces

Het proces van de zaligverklaring van dienares Dora Visser is in volle gang. Alle dossiers zijn uitgepakt en geverifieerd. Het betreft hier het Wonder op Voorspraak en de Biografie van Dora. Alles is dubbel gecheckt en er zijn meerdere bladzijden toegevoegd en vertaald.

Het proces der Zaligverklaring begint bij de Biografie. De biografie is onderverdeeld in de volgende zaken:

 

  1. De Fama Sanctitatis ; Faam van Heiligheid
  2. De Virtutibus ; De deugden die op een heldhaftige manier moeten zijn beoefend.

 

Even ter verduidelijking

Faam van Heiligheid d.w.z. dat Dora tijdens haar leven al gezien werd als heilige.En hoe is het vandaag aan de dag. Wordt haar graf regelmatig bezocht, komen er genoeg mensen naar Gendringen en Olburgen om haar te vereren?Na vele onderzoeken kwam de commissie die het onderzoek hiernaar deed tot de conclusie; Ja, zij was tijdens haar leven al een heilige en nu nog steeds.

De deugden die Dora op heldhaftige wijze had moeten vervullen zijn:

Nederigheid

De nederigheid, vroeger ook ootmoedigheid genoemd, is een deugd die ons onze gebreken doet inzien en al onze handelingen aan God doet opdragen.

De Armoede van het hart

Armoede

Armoede is de deugd die ons aanspoort om ons hart te onthechten van de tijdelijke aardse goederen en het te richten op God.

Dag van genade en werkonderbreking

Zuiverheid

Zuiverheid is een deugd die ons doet wegblijven van verkeerde tijdsbestedingen en die ons met mate doet genieten van de toegelaten tijdsbestedingen.

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is een deugd die ons aanspoort om de wettige bevelen van onze oversten op te volgen en hen aan te zien als Gods plaatsvervangers.

De onderzoekscommissie is ook duidelijk van mening dat ze de deugden op een heldhaftige wijze heeft beoefend.

Dit proces is in Rome nu aan de gang. Eerst de Biografie daarna het Wonder.

Tien kardinalen en tien andere geestelijken zullen dit proces nauwkeurig analyseren en onze boeken zorgvuldig doornemen, En hopelijk komt men tot de conclusie dat Dora Visser bij leven en zelfs na haar dood als een heilige beschouwd mag worden.

Naast de titel Dienares Gods ontvangt ze de titel

,,EERBIEDWAARDIG’’

Dit is een kleine greep uit de huidige stand van zaken. De commissie in Rome moet nog worden samengesteld. Mocht Dora de titel Eerbiedwaardig ontvangen, dan kan daarna het wonder worden besproken voor de definitieve titel ZALIG. Maar goed, zo ver zijn we nog niet.

Nieuws

  • Na het overlijden van onze diaken Johan Visser, heeft zich diaken Theo de Bruin gemeld, om de taken van Johan in te vullen.

 

  • 2 maart 2018 komt Kardinaal W. Eijk weer naar Olburgen om de Noveen van 2018 te openen.

 

  • Helaas werden wij ook getroffen door stormschade. De laserspiegel met de afbeelding van Dora is tijdens de storm van de muur gevallen. Gelukkig kunnen we nu melden dat op 2 maart er weer een mooie ingelijste spiegel zal hangen.

 

  • Kraantje Lek staat te koop. Wij hopen natuurlijk dat er een geschikte kandidaat komt. Kraantje Lek is al jarenlang het café waar we met z’n allen even na de viering het kopje koffie konden drinken, om nog even gezellig samen te zijn en over Dora te praten.

 

  • Noveen te Gendringen. Ook in Gendringen proberen wij de Noveen van de grond te krijgen. Helaas is er nog niet veel animo voor de vieringen en we hopen dat dit op korte termijn gaat veranderen.

 

Website nieuw

Onze website is compleet vernieuwd ,,www.doravisser.com”geeft een overzicht van alle gebeurtenissen binnen De Stichting en over het leven van Dora Visser.

 

 

Donaties voor zaligverklaringsproces

De voortgang en afronding van het zaligverklaringsproces in Rome brengt voor de stichting in de komende tijd hoge kosten met zich mee. Er is nog veel geld mee gemoeid. Als stichting zouden we het fijn vinden dat u ons hierbij naar draagkracht wilt helpen. Elke euro is er één.

Giften kunnen worden gestort op bankrekening NL79RABO 361121873 t.n.v. Stichting Vrienden van Dora Visser, o.v.v. Donatie zaligverklaring. Bij voorbaat dank!

 

Secretariaat: M. Rijmers

Luykenhof 16

6981 JK Doesburg

0313-476583

06-30514673