Stichting Bestuur

Bestuur Stichting Vrienden van Dora Visser

De gestigmatiseerde Dienares Gods
Dorothea Visser
28-09-1819 11-07-1876

 
Mevr. Th.Broekhuizen-Stijntjes Voorzitter
Mevr. A.Overgoor Bestuurslid
Dhr. J.Visser Bestuurslid
Mevr. A.Gieling {zittend} Bestuurslid
Dhr. Th.Damen Bestuurslid
Dhr. M.L.N.M. Rijmers Secretaris, penningmeester

Adres : Luykenhof 16
Postcode : 6981 JK Doesburg.
Telefoonnr. : 0313-476583
Mobiel nr. : 06-30514673
E-mail. : doravisser@gmail.com
Website : www.doravisser.com

Adres H.Willibrord kerk – Parochie HH.Twaalf Apostelen.
Olburgseweg 4 7225 NB Olburgen. Tel: 0575-451279
Adres Martinus Kerk – De Verrijzenis Parochie
Pastoor Vernooijstraat 7071 BR Ulft. Tel: 0315-342044

Openingstijden: vrijdag van 9.00 – 12.00